Je neemt je eigen gear mee. Dus gitaar, versterker, drumstel, kleedje, trompet enz. enz.
Bring along your own gear, like guitar, amps, drumkit etc