Het thema van DGBVN 2020 is: Vrijheid. Wij leven dan 75 jaar in vrijheid.
Alle songs op de playlist hebben te maken met dit onderwerp, dus vrijheid, vrede, oorlog etc.
Vanaf medio september wordt, op de pagina ‘Playlist‘ maandelijks een nieuw nummer toegevoegd.
Het eerste nummer is natuurlijk al bekend, onze hymne ‘Rocking In A Free World” !
The theme of DGBVN 2020 will be: Freedom. 75 years ago we were liberated by the Allied Forces.
All songs on the playlist will have topics as freedom, peace, war etc.
As from mid-september ther “Playlist“page will be updated on a monthly bases.
The first song will be, ofcourse, our hymne ‘Rocking In A Free World’!